OZNAM

Vážení rodičia, chceme Vás poprosiť, aby ste od 1.4.2020 neuhrádzali členské príspevky, nakoľko je momentálne trénovanie pozastavené. Žiadame Vás, aby ste k 30.3.2020 uhradili všetky nezrovnalosti „členské príspevky“ počas sezóny 2019/2020. Rodičia, ktorí uhradili členské príspevky aj za mesiace apríl, máj a jún, budú im financie vrátené. V prípade opätovného trénovania, budú členské príspevky obnovené. V prípade otázok, kontaktujte svojich trénerov alebo vedenie klubu.

Ďakujeme za spoluprácu!

Veľa zdravia.

Vedenie klubu PALAS VK LEVICE