UKONČENIE SEZÓNY 2019/20

Milé hráčky, obetaví rodičia, ctení partneri, drahí priatelia,dovoľte nám, aby sme Vás „žiaľ“ informovali o ukončení súťaže v ročníku 2019/2020.

SVF na základe rozhodnutia Správnej rady dňa 13.3.2020 schválila ukončenie všetkých súťaží súťažného ročníka 2019/20 ku dňu 13.3.2020.Klub na základe rozhodnutia SVF a Vlády SR nebude do dňa 27.3.2020 vykonávať žiadnu tréningovú činnosť. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.Čo sa týka interného vyjadrenia klubu pre hráčky a rodičov, na danú situáciu a priebeh k už ukončenej sezóne zaujme manažér klubu Michal Červenák v krátkej dobe.

Ďakujeme

Vedenie klubu PALAS VK LEVICE