HISTÓRIA KLUBU

PALAS VK LEVICE  oslávil v roku 2016 svoje 50. narodeniny. Od založenia, v roku 1966, prešiel mnohými zmenami najmä v názve. Vždy tu pracovali vynikajúci a obetaví funkcionári a tréneri, zásluhou ktorých v klube pôsobilo mnoho vynikajúcich hráčok, ktoré neskôr hrávali a aj v súčasnej dobe hrávajú najvyššiu ženskú volejbalovú súťaž – Extraligu.

Starostlivosť o mládež je dominantnou v činnosti klubu. Už v roku 1974 vzniklo v Leviciach školské športové stredisko, ktoré teraz pôsobí pri V. ZŠ. Pod gesciou Slovenskej volejbalovej federácie, Ministerstva školstva SR a riaditeľstva školy a v spolupráci s PALAS VK LEVICE vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky na odbornú športovú a výchovnú činnosť. V päťročnom procese (5. – 9. ročník ZŠ) si dievčatá osvoja základy volejbalu a sú pripravené na pravidelnú športovú činnosť. V roku 1997 pribudol ďalší útvar starostlivosti o talentovanú mládež – športová trieda so zameraním na hokej a volejbal pri IV. ZŠ. Jej výsledky dokazujú vysokú úroveň práce a mládežou, čím sa Levice výrazne zapisujú do povedomia volejbalového hnutia na Slovensku.

V kategórii žiačok je najvýznamnejším titul majsteriek Slovenska v roku 2003 a 2013 druhé miesto v rovnakej súťaži v roku 2007 a piate miesto z roku 2012. V kategórii kadetiek tretie miesto na Slovensku (1979), ôsme miesto v roku 2013 a piate miesto v roku 2014, štvrté miesto v juniorskej lige (1982) a tiež šieste miesto v juniorskej lige v roku 2015. Družstvo žien, ktoré viackrát obnovovalo svoju činnosť počas uplynulých štyridsiatich rokov, vyhralo národnú ligu a štartovalo v kvalifikácii o postup do najvyššej súťaže v roku 1994. Hodnotným je aj tretie miesto žien v I. lige v roku 2006.

Ťažko je spomenúť a vyzdvihnúť všetky hráčky, ktoré reprezentovali levický volejbal. Spomenieme tie, ktoré hrali najvyššie súťaže – G. Krištofová-Urlandová (Slávia UK BA), M. Štugelová-Števková, M. Kováčová-Máčajová, R. Chabanová-Brodzianska, J. Števková-Barkoczyová, A. Cibulková, K. Kleinová-Horniaková, E. Paulínyová-Henčeková. Osobitnú pozornosť si zasluhujú úspechy klubu vo výchove mladých hráčok. Do špecializovanej prípravy najlepších volejbalistiek na Osemročnom gymnáziu v Bratislave a v súčasnosti v Nitre boli vybrané: L. Gajdošová, I, Némethyová, K. Kukučková, J. Pribičková, B. Tobolářová, K. Sümeghová, I. Povrazníková, T. Hinzellerová, M. Švaralová, L. Janovcová, Laura Začková, Dominika Vernerová, Veronika Pisarčíková, Simona Lukáčová (4. miesto ME kadetky, 15. miesto MS kadetky, 7. miesto MS junioriek), Romana Hudecová (7. miesto MS junioriek), Lucia Nikmonová (4. miesto ME kadetky, 15. miesto MS kadetky, 7. miesto MS junioriek). Všetky hráčky boli v COP Nitra aj reprezentácií SR.S. Jančová a K. Ráchelová. Uvedené hráčky štartovali (štartujú) v Extralige žien a viaceré reprezentovali Slovensko.

Na športových úspechoch PALAS VK LEVICE majú výraznú zásluhu viacerí tréneri – V. Balázs, Š. Reindl, G. Lettang, C. Baláž, M. Szatmáry, Ľ. Rugala, T. Štill, J. Koštrna, L. Sebelédi, I. Dudáš, A. Kren, J. Hutta, J. Popellár, T. Sümeghová, M. Henček, E. Henčeková, V. Sandoryová, M. Števková a A. Vydrová. Nemenej záslužná je podpora klubu zo strany riaditeľstiev IV. a V. ZŠ v Leviciach, mesta Levice a sponzorov klubu – Život na vlnách, Kalná nad Hronom, Nadácia Jána Korca, VUÉZ, Futbalshop, ZF Slovakia, a. s., SIRUX, W-MED, Reaktortest, Spilatex, Gas Trading, Agripa, S-club, Škoda Slovakia, Termo Techna, Fichtner Energy a ďalšie. V neposlednom rade sú to rodičia hráčok, ktorí spoluvytvárajú podmienky na ich športovú činnosť.

Slovenská volejbalová federácia v ročníku 2005/2006 vyhodnotila PALAS VK LEVICE ako druhý najlepší v práci s mládežou a v hodnotení dievčenskej i ženskej zložky ako tretí spomedzi všetkých volejbalových klubov na Slovensku.