IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

NÁZOV: PALAS VK LEVICE
SÍDLO: Ľudmily Podjavorinskej 3, 934 01 Levice
E-MAIL: palaslevice@gmail.com

PREDSEDA: Mgr. Michal Červenák
TEL. Č.: +421 908 432 356
E-MAIL: cervenak@palaslevice.com

IČO: 17639247
DIČ: 2021239748

BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. ÚČTU: 0028623365/0900
IBAN: SK42 0900 0000 0000 2862 3365