REALIZAČNÝ TÍM

Ema Bariaková – ASISTENTKA TRÉNERKY STARŠÍCH ŽIAČOK A

Mgr. Viktória Černáková – HLAVNÁ TRÉNERKA MINI A PRÍPAVKY

Mgr. Michal Červenák – MANAŽÉR KLUBU

PaedDr. Daniela Demová – HLAVNÁ TRÉNERKA PRÍPRAVKY

Dárius Dúchaj – FOTOGRAF

Mgr. Marek Henček – HLAVNÝ TRÉNER MLADŠÍCH ŽIAČOK / STARŠÍCH ŽIAČOK B

Ing. Lukáš Lanča – HLAVNÝ TRÉNER JUNIORIEK A KADETIEK

Bc. Veronika Magyarová – HLAVNÁ TRÉNERKA MIDI

PaedDr. Marcela Matejovová – HLAVNÁ TRÉNERKA MINI

Samuel Pacala – ADMIN WEBSTRÁNKY A SOC. SIETÍ

Bc. Frederika Pažická – HLAVNÁ TRÉNERKA MIDI

Viktor Vitula – REDAKTOR

Mgr. Miroslava Viglašová – HLAVNÁ TRÉNERKA PRÍPRAVKY

Ing. Andrea Vydrová – PREZIDENTKA KLUBU, HLAVNÁ TRÉNERKA STARŠÍCH ŽIAČOK A, ASISTENTKA TRÉNERA KADETIEK