TRÉNERI, REALIZAČNÝ TÍM

SEZÓNA 2023/24

Mgr. Viktória Černáková – TRÉNERKA / 0910 956 452

Mgr. Michal Červenák – PREDSEDA, MANAŽÉR KLUBU / 0908 432 356

PaedDr. Daniela Demová – TRÉNERKA / 0903 114 633

Dárius Dúchaj – FOTOGRAF / 0911 486 285

Mgr. Marek Henček – TRÉNER / 0910 950 745

Ing. Lukáš Lanča – TRÉNER / 0910 204 021

Bibiána Ivančová – TRÉNERKA / 0917 165 615

Mgr. Monika Kováčová – TRÉNERKA

Mgr. Lucia Paulusová – TRÉNERKA / 0908 996 805

Samuel Pacala – ADMIN WEBSTRÁNKY A SOC. SIETÍ, IT TECHNIK / 0944 445 424

Mgr. Frederika Pažická – TRÉNERKA / 0911 867 886

Lucia Solčianska – TRÉNERKA / 0907 651 465

Emma Struhárová – TRÉNERKA / 0915 127 591

Mgr. Miroslava Viglašová – TRÉNERKA / 0907 988 399