REALIZAČNÝ TÍM

SEZÓNA 2022/23

Mgr. Viktória Černáková – TRÉNERKA

Mgr. Michal Červenák – MANAŽÉR KLUBU

PaedDr. Daniela Demová – TRÉNERKA

Dárius Dúchaj – FOTOGRAF

Mgr. Marek Henček – TRÉNER

Ing. Lukáš Lanča – TRÉNER

Mgr. Monika Kováčová – TRÉNERKA

PaedDr. Marcela Matejovová – TRÉNERKA

Samuel Pacala – ADMIN WEBSTRÁNKY A SOC. SIETÍ, IT TECHNIK

Mgr. Frederika Pažická – TRÉNERKA

Bc. Ema Pišková – TRÉNERKA

Lucia Solčianska – TRÉNERKA

Mgr. Miroslava Viglašová – TRÉNERKA

Ing. Andrea Vydrová – PREZIDENTKA KLUBU