DRUŽSTVÁ

MIESTA DOMÁCICH ZÁPASOV A TRÉNINGOV

DOM ŠPORTU: Ľudmily Podjavorinskej 3

HALA T18: Ľudmily Podjavorinskej 19

5. ZŠ: Saratovská 85

2. ZŠ: Sv. Michala 42

1. ZŠ: M. R. Štefánika 34

CIRKEVNÁ ZŠ: Saratovská 87