VÝBER HRÁČOV A HRÁČOK DO REPREZENTÁCIE ROČNÍK 2009 A ML.

V marci sa uskutočnili výbery hráčov do reprezentácie s ročníkom narodenia 2009 a mladší. V oblasti západ trénerom pre výber dievčat do reprezentácie je Andrea Vydrová. Uskutočnili sa 2 predvýbery v Nitre a v Novom Meste nad Váhom, z týchto predvýberov boli nominované dievčatá na testovanie do Nitry, kde hráčky absolvovali testovanie SVF pre talentovaných hráčov, vybratých z dievčenskej zložky za oblasť bolo 24 hráčok z toho 4 z klubu PALAS VK LEVICE: Lilien Jakubisová, Ema Havranová, Diana Mrazová a Lea Obická. V Nitre sa tak isto uskutočnil aj nominačný tréning a z týchto 24 dievčat bolo vybratých 12 na záverečný výber hráčok tzv. 4-stretnutie oblastí.

4 stretnutie oblastí pre výber hráčov do reprezentácie sa uskutočnilo v dňoch 25. – 26. marca 2023 v Ružomberku, oblasti Bratislava, Západ, Stred a Východ v chlapčenskej a aj v dievčenskej zložke odohrali turnaj medzi sebou, pod drobnohľadom trénerov a kamier budú následne spolu s výsledkami z testovania vybrané hráčky a hráči do širšej nominácie reprezentácie U14. Za náš klub boli účastníčkami finálovej 12stky: Lilien Jakubisová, Ema Havranová, Lea Obická a družstvo viedla trénerka Andrea Vydrová.

Dievčatám budeme držať palce a veríme, že ich cesta bude viesť aj do reprezentácie.