ROZHOVOR S PREZIDENTKOU KLUBU ANDREOU VYDROVOU

Dlhotrvajúca situácia s celosvetovou pandémiou zasiahla všetky odvetvia života a šport nie je žiadnou výnimkou. Niektoré súťaže sa rušia, väčšina zatiaľ zápasy len odkladá a len niekoľko najvyšších súťaží sa za rôznych podmienok hrá. Náš klub, keďže nehrá profesionálnu súťaž, patrí do skupiny menej šťastných. „Súťaže sa v podstate pre nás ani nezačali. Jediná súťaž, ktorá začala je prvá liga junioriek, ale naše družstvo muselo požiadať o presunutie odohrania tohto kola vzhľadom na karanténu hráčok. Ostatné súťaže sme vôbec nezačali hrať. Bohužiaľ všetko ovplyvnila súčasná epidemiologická situácia.,“ uviedla prezidentka klubu Andrea Vydrová. Okrem zápasov museli naše volejbalistky strpieť aj dlhý čas bez tréningov, niektoré dokonca ešte stále netrénujú. „Tréningový proces začal klasicky, v auguste, pokračoval v septembri. Situácia sa však začala dramaticky meniť a my sme museli zrušili tréningy dievčat z tímov prípraviek, MINI a MIDI, ktoré trénovali v telocvičniach základných škôl. Zostali družstvá šestkového volejbalu, ktoré sme za pomoci mesta Levice a správy športových zariadení, vedeli rozdeliť do tréningových skupín po 6 osôb podľa nariadenia, avšak nastal opäť zlom a trénovať sa nemohlo vôbec. Až nedávno, po celoplošnom testovaní, sme opäť nabehli na systém trénovania v skupinách po 6 ľudí za prísnych hygienických podmienok. Opäť sa to týka tímov junioriek, kadetiek, starších žiačok a mladších žiačok A a B. Hráčky aj rodičia musia dodržiavať prísne pravidlá podpísané vo vyhlásení,“ priblížila tréningovú situáciu v klube Andrea Vydrová. Ťažké to ale nemajú len hráčky, ale aj ich tréneri a trénerky. „V súčasnej situácií trénujú len štyria tréneri, ktorým klub za ich výkon samozrejme platí, tak isto ako rodičia platia členský príspevok za hráčky,“ objasnila aktuálnu situáciu prezidentka PALAS VK Levice. Platby trénerom, momentálne nie sú jediný finančný náklad, ktorý musí náš klub zvládnuť. „V aktuálnej sezóne sme už zaplatili všetky poplatky volejbalovej federácií, potrebné na prihlásenie do súťaží. Konkrétne ide o štartovné za klub, štartovné za jednotlivé družstvá, za všetky hráčky, za všetkých trénerov a pracovníkov klubu. To sú všetky poplatky, bez ktorých by nás SVF nezaregistrovalo do súťaží, čiže by sme nemohli hrať. I keď sme tieto náklady uhradili, stále netušíme, kedy a či vôbec začneme hrať. Ako už bolo spomenuté, trénerov platíme za výkon, teda počet odtrénovaných hodín. Samozrejme, všetci tréneri majú mimo volejbal prácu, pretože finančné možnosti mládežníckych klubov na Slovensku neumožňujú mať trénerov na plný úväzok. Bohužiaľ, v aktuálnej situácií by určite aj tieto financie našim trénerom pomohli. Ďalšou položkou sú klubové autá. Tie teraz síce stoja, avšak náklady zostali. S týmito všetkými finančnými nákladmi sa musíme vysporiadať a všetci v klube pevne veríme, že sa nám to podarí,“ prezradila Andrea Vydrová. S nákladmi na chod sa klub musí spoliehať do istej miery aj na sponzorov, ktorí v minulých rokoch dokázali oceniť prácu a úspechy našich volejbalistiek. Ani tu však situácia nie je optimálna. „Nanešťastie to so sponzormi nevyzerá ružovo, sponzoring sa nám pomaly vytráca. My samozrejme chápeme, že aj naši sponzori zažívajú ťažké časy a musíme sa prispôsobiť. Dobrí ľudia stále nevymreli a tí, ktorí mohli, pri nás zostali aj keď znížili svoje príspevky. My sa snažíme nastaviť klub tak, aby fungoval bez problémov a aby sme túto situáciu prežili. V súčasnosti je to pre nás veľká výzva aj vzhľadom na sľub, ktorý som s manažérom klubu Michalom Červenákom, dala pri prevzatí klubu jeho zakladateľovi, pánovi Szatmárymu,“ opísala situáciu ohľadom sponzorov prezidentka klubu. Napriek náročnej finančnej situácií, nie je pre náš klub riešením  okamžití zvyšovanie poplatkov a zaťažovanie peňaženiek rodičov, keďže klub chápe, že aj finančná situácia v mnohých rodinách sa vplyvom krízy podstatne zhoršila. „Členský poplatok zatiaľ ostáva nezmenený. Ak by sa sezóna rozbehla, uvidíme, ako na tom bude klub finančne. Prípadné zmeny v poplatkoch by sme v prvom rade komunikovali s rodičmi, avšak my by sme boli radi, keby nám dokázali platiť členské poplatky načas. Bohužiaľ, často sa stáva, že rodičia nezaplatia včas. Nám to spôsobuje veľké problémy, pretože my všetky svoje záväzky musíme platiť, či už je to prenájom telocviční, poplatky zväzu, platby za dopravu, za rozhodcov, trénerov a podobne,“. Podobné problémy rieši na Slovensku veľké množstvo klubov, najmä mládežníckych, ktoré nemajú za sebou žiadneho veľkého sponzora, ale financie na svoj chod hľadajú u menších podnikateľov. „Čo sa týka existenčných problémov vo volejbale, zatiaľ je ticho pred búrkou. Žiadny klub našťastie neavizuje katastrofický scenár, ale všetci, ktorí pracujeme s mládežou aj za bežnej situácie neustále musíme riešiť financie na základné zabezpečenie klubu,“ uzavrela rozhovor o aktuálnej situácií vo volejbalovom klube prezidentka PALAS VK Levice Andrea Vydrová. Ostáva nám teda len dúfať, že všetky športové kluby aktuálnu situáciu zvládnu, aby aj naďalej mohli vychovávať nové generácie úspešných športovcov.