MIDI A, B

HLAVNÝ TRÉNER MIDI A, B Mgr. Marek Henček